payu.express PayU Express PayU Express

payu.express
Title: PayU Express PayU Express
Keywords:
Description: ?Regulamin Programu Ochrony Kupuj?cych ?Regulamin us?ugi PayU Express
payu.express is ranked 3342271 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $5,205. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. payu.express has 43% seo score.

payu.express Information

Website / Domain: payu.express
Website IP Address: 185.68.14.123
Domain DNS Server: a13-64.akam.net,a16-66.akam.net,a14-65.akam.net,a7-64.akam.net,a26-67.akam.net,a1-49.akam.net

payu.express Rank

Alexa Rank: 3342271
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

payu.express Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $5,205
Daily Revenue: $14
Monthly Revenue $427
Yearly Revenue: $5,205
Daily Unique Visitors 1,312
Monthly Unique Visitors: 39,360
Yearly Unique Visitors: 478,880

payu.express WebSite Httpheader

StatusCode 200
Date Mon, 08 Aug 2016 14:06:51 GMT
Server Apache
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html

payu.express Keywords accounting

Keyword Count Percentage

payu.express Traffic Sources Chart

payu.express Similar Website

Domain Site Title
hatterasexpress.com Express
expressrestaurant.com The Express
express.com.ar Express
galetoexpress.com.br express
expressnoticias.com EXPRESS
payu.pl P?atno?ci Online :: Przelewy Internetowe | PayU Polska
payu.co.za Online E-Commerce Payment Gateway | PAYU - South Africa
payulatam.com PayU Latam | Online Payment Gateway Latin America
payufoto.com Payu Foto | Brings Out The Best
payu-api.ru Документация для клиентов системы PayU - Документация PayU (Россия) - Технологии

payu.express Alexa Rank History Chart

payu.express aleax

payu.express Html To Plain Text

PayU Express PayU Express Toggle navigation × Jak w??czy? Dlaczego warto 2 minuty FAQ Skracamy czas p?atno?ci do 0,5 sekundy. Zobacz wideo × Jak w??czy? PayU | Express. Jak zapisa? kart?? Jako metode? p?atnos?ci wybierz karte? Wpisz dane karty i zapisz ja? Gotowe! Kaz?da? kolejna? p?atnos?c? zrealizujesz jednym kliknie?ciem Jak zapisa? rachunek? Jako metode? p?atnos?ci wybierz przelew ze swojego banku Po zalogowaniu do banku zaznacz, z?e chcesz korzystac? z PayU | Express Gotowe! Kaz?da? kolejna? p?atnos?c? zrealizujesz jednym kliknie?ciem Us?uga PayU | Express dost?pna dla w?a?cicieli rachunków bankowych: oraz kart p?atniczych: Zaloguj si? do konta PayU i zapisz swoj? kart? Przejd? do konta PayU Dlaczego warto u?ywa? PayU | Express. Oszcz?dzamy Twój czas Dzie?ki us?udze oszcze?dzasz swo?j czas i od teraz za zakupy online p?acisz jeszcze szybciej. Zyskujesz dodatkowe 2 minuty, kto?re moz?esz dowolnie wykorzystac?. Zapewniamy Tobie wygod? Zakupy bez logowania do banku lub wpisywania danych z karty. PayU | Express to intuicyjne i dogodne rozwi?zanie, tak?e na urz?dzeniach mobilnych, dzi?ki któremu komfort zakupów online, jest jeszcze wi?kszy ni? wcze?niej. Chronimy Twoje zakupy P?aca?c za zakupy w internecie kontem PayU, wszystkie wykonane przez Ciebie transakcje obje?te sa? Programem Ochrony Kupuja?cych. Sprawd? jak wykorzysta? 2 minuty, które zyskujesz dzi?ki PayU | Express Zobacz galeri? pomys?ów Pytania i odpowiedzi. Jak w??czy? us?ug?? PayU | Express dzia?a w bardzo prosty sposób i przy okazji jest wygodne. Nie musisz logowa? si? do banku, przepisywa? loginów i hase? oraz wpisywa? danych karty. Wystarczy w trakcie jednorazowej p?atno?ci za zakupy na Allegro wybra? przelew z rachunku bankowego i/lub kart?, które chcesz ?eby dzia?a?y w ramach us?ugi szybkich p?atno?ci, i zapisa? je. Za ka?d? kolejn? transakcj? zap?acisz jednym klikni?ciem. Raz zapisane instrumenty p?atnicze staj? si? Twoimi domy?lnymi metodami zap?aty. Konto i kart? mo?esz równie? zapisa? bezpo?rednio w koncie PayU, i jednocze?nie udost?pni? je do p?atno?ci na Allegro. Tym samym masz mo?liwo?? szybkiej zap?aty przez PayU | Express zarówno w portalu aukcyjnym, jak i poza nim. Dlaczego PayU | Express jest bezpieczna? Wszystkie informacje dostarczane pomi?dzy bankiem a PayU s? szyfrowane, przez co us?uga i realizacja transakcji z rachunków PayU s? ca?kowicie bezpieczne. System elektronicznych p?atno?ci PayU nie ma dost?pu do Twojego loginu ani has?a do bankowo?ci elektronicznej. W przypadku zapisanych kart dane równie? s? zakodowane. Ka?da karta posiada specjalny identyfikator, za pomoc? którego realizowana jest p?atno??. Identyfikator ten dzia?a tylko dla konkretnego sklepu wspó?pracuj?cego z PayU i w ramach bezpiecznej komunikacji, ustanowionej mi?dzy PayU a sklepem. PayU posiada mi?dzynarodowy certyfikat bezpieczeństwa dla przetwarzania transakcji kartami p?atniczymi (PCI DSS) oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na ?wiadczenie us?ug p?atniczych w charakterze krajowej instytucji p?atniczej. Wszystkie transakcje realizowane w ramach PayU |Express obj?te s? Programem Ochrony Kupuj?cych PayU lub Programem Ochrony Kupuj?cych Allegro. Kto mo?e korzysta? z PayU | Express? Ka?dy. Z PayU | Express mog? korzysta? klienci banków: mBank, Pekao S.A., BG? BNP PARIBAS, Getin Bank, Noble Bank, Alior Bank i T-mobile Us?ugi Bankowe dostarczane przez Alior Bank, a tak?e posiadacze kart Visa i Mastercard. Czy istniej? limity p?atno?ci dokonywanych w ramach PayU | Express? Tak, istniej? limity, powy?ej których zawsze b?dziemy prosi? Ci? o dodatkow? autoryzacj? wp?aty. Zale?? one od banku, którego jeste? klientem. W przypadku Pekao S.A. zawsze przy transakcji powy?ej 50 z?, poprosimy Ci? o dodatkow? autoryzacj? p?atno?ci – b?dziesz móg? to zrobi?, loguj?c si? do bankowo?ci elektronicznej. W BG? BNP PARIBAS oraz mBank limit ten wynosi 200 z?, natomiast w przypadku Getin Bank, Noble Bank, Alior Bank oraz T-mobile Us?ugi Bankowe dostarczane przez Alior Bank – 500 z?. Dodatkowo je?li dokonasz 50 zakupów na ma?e kwoty, ale ich suma wyniesie na przyk?ad 2 500 PLN, mo?esz zosta? poproszony o dodatkow? autoryzacj? p?atno?ci. Jak wy??czy? PayU | Express? Masz kilka opcji do wyboru. Us?ug? mo?esz ca?kowicie wy??czy?, usun?? jeden z rachunków przypisanych do PayU | Express lub wy??czy? jej dzia?anie na Allegro. W ka?dym z tych przypadków wystarczy, ?e skontaktujesz si? z nami. Je?li chcesz usun?? jeden z rachunków, mo?esz te? skontaktowa? si? ze swoim bankiem, mailowo lub przez infolini?. Czy mog? reklamowa? transakcj?? Oczywi?cie, je?li nie rozpoznajesz transakcji dokonanej przy pomocy us?ugi na wyci?gu z rachunku lub masz podejrzenie, ?e transakcji dokona?a osoba nieuprawniona – natychmiast poinformuj o tym bank lub PayU. Numer kontaktowy do PayU to +48 61 630 60 05, czynny od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 08:00-20:00. Mo?esz te? wys?a? maila na adres pomoc@payu.pl lub skorzysta? z formularza kontaktowego. Reklamacj? mo?esz z?o?y? tak?e w swoim banku. Reklamacje b?d? rozpatrywane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie us?ugi – zapoznaj si? z nim, zanim z?o?ysz reklamacj?. Je?li jednak rozpoznajesz transakcj?, ale masz zastrze?enia do jako?ci dostarczonego towaru lub zamówiony towar nie zosta? do Ciebie dostarczony zgodnie z umow? ze sprzedawc? – skorzystaj z Programu Ochrony Kupuj?cych. P?a? szybko i wygodnie z PayU | Express. Regulamin Programu Ochrony Kupuj?cych Regulamin us?ugi PayU Express ? 2016 PayU Wszelkie prawa zastrze?one www.payu.pl Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji us?ug i zgodnie z Polityk? Plików Cookies. Mo?esz okre?li? warunki przechowywania lub dost?pu do plików cookies w Twojej przegl?darce. Zgadzam si?

payu.express Whois

Domain Name: payu.express
Domain ID: fde5f18809c84c3bbcca1c6f93591185-DONUTS
WHOIS Server: www.whois.corporatedomains.com
Referral URL: http://www.cscglobal.com
Updated Date: 2015-11-02T22:09:11Z
Creation Date: 2015-09-10T16:51:29Z
Registry Expiry Date: 2016-09-10T16:51:29Z
Sponsoring Registrar: CSC Corporate Domains, Inc.
Sponsoring Registrar IANA ID: 299
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registrant ID: mih
Registrant Name: Domain Administrator
Registrant Organization: MIH PayU B.V.
Registrant Street: Taurusavenue 105
Registrant City: Hoofddorp
Registrant State/Province:
Registrant Postal Code: 2132LS
Registrant Country: NL
Registrant Phone: +31.235562636
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +31.235562880
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: domains@naspers.com
Admin ID: mih
Admin Name: Domain Administrator
Admin Organization: MIH PayU B.V.
Admin Street: Taurusavenue 105
Admin City: Hoofddorp
Admin State/Province:
Admin Postal Code: 2132LS
Admin Country: NL
Admin Phone: +31.235562636
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +31.235562880
Admin Fax Ext:
Admin Email: domains@naspers.com
Tech ID: mih
Tech Name: Domain Administrator
Tech Organization: MIH PayU B.V.
Tech Street: Taurusavenue 105
Tech City: Hoofddorp
Tech State/Province:
Tech Postal Code: 2132LS
Tech Country: NL
Tech Phone: +31.235562636
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +31.235562880
Tech Fax Ext:
Tech Email: domains@naspers.com
Name Server: a1-49.akam.net
Name Server: a14-65.akam.net
Name Server: a16-66.akam.net
Name Server: a7-64.akam.net
Name Server: a13-64.akam.net
Name Server: a26-67.akam.net
DNSSEC: unsigned
>>> Last update of WHOIS database: 2016-06-06T01:51:17Z <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
Terms of Use: Users accessing the Donuts WHOIS service must agree to use the data only for lawful purposes, and under under no circumstances use the data to: Allow, enable, or otherwise support the transmission by e-mail, telephone, or facsimile of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations to entities other than the registrar's own existing customers. Enable high volume, automated, electronic processes that send queries or data to the systems of Donuts or any ICANN-accredited registrar, except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations. When using the Donuts Whois service, please consider the following: The Whois service is not a replacement for standard EPP commands to the SRS service. Whois is not considered authoritative for registered domain objects. The Whois service may be scheduled for downtime during production or OT&E maintenance periods. Queries to the Whois services are throttled. If too many queries are received from a single IP address within a specified time, the service will begin to reject further queries for a period of time to prevent disruption of Whois service access